On the island

Reading “Sea and Sardinia” from 1821 by the young writer D.H. Lawrence. Sharing the experience of discovering the Island for the first time. Gathering some of the impressions in photos and words.

GALLERY WAS OPEN>>
NOVEMBER 2019 – APRIL 2020

Sardinia – Sassari, Bosa, Bitti. A new footprint in my life, a new life and new photos. Sardinia is wild and calm: wide landscapes and colourful places. Crystal clear salty water and flames of fierce fires. 

GALLERY WAS OPEN >>
NOVEMBER 2019 – APRIL 2020

Where home is / Var hemma är

For some time here, for some time there. I have travelled to Italy and I have spent time. Once again movies appear through material, besides the other.

För en tid här, för en tid där. Jag har rest till Italien och jag har spenderat tid. Återigen uppstår filmer ur material, förutom det andra.

GALLERY WAS OPEN
AUGUST 2019 – DECEMBER 2019

At home / Hemma

I am at home. In my living room. At the balcony. And the music comes alive. Singing after a long journey.

Jag är hemma. I mitt vardagsrum. På balkongen. Och musiken lever.
Sjunger efter en lång resa.

GALLERY WAS OPEN
AUGUST 2019 – DECEMBER 2019

In my nest / I min vrå

In my nest I find meaningful serenity and focus. This is were I create. I have settled in Stockholm, working as a teacher. All kinds of languages in my mind come out through poetry.

I min vrå finner jag meningsfullt lugn och fokus. Detta är var jag skapar. Jag har landat i Stockholm och jag arbetar som lärare. Många språk passerar mitt sinne och får form av poesi.

GALLERY WAS OPEN
JANUARY 2019 – AUGUST 2019

Subway traveller / Tunnelbaneresenär

Working in Stockholm during the summer, as a guide and stage technician. Travelling by subway and searching a way to deal with deals. Deciding to reflect through images and words. Mostly in Swedish.

Arbetar i Stockholm under sommaren, som guide och scentekniker. Reser med tunnelbana och söker ett sätt att hantera. Bestämmer mig för att reflektera genom bilder och ord. Mestadels på svenska.

GALLERY WAS OPEN
MAY 2018 – DECEMBER 2019

Travel further / Reser vidare

I continue forward and I bring only what is needed.  Let’s find out about each others. I look forward to see where it brings us. My master studies are finished in Gothenburg.

Jag fortsätter framåt och tar bara med det nödvändiga. För att se vad som händer. Låt oss se vart det för oss. Mina masterstudier i Göteborg är avslutade.

GALLERY WAS OPEN
JANUARY 2018 – JUNE 2018