Subway traveller


Working in Stockholm. Travelling by subway and searching a way to deal with deals. Deciding to reflect through images and words. Mostly in Swedish.

Arbetar i Stockholm. Reser med tunnelbana och söker ett sätt att hantera. Bestämmer mig för att reflektera genom bilder och ord. Mestadels på svenska.